ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 OP ZONDAG 12 MAART 2023

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 OP ZONDAG 12 MAART 2023

Beste MG Car Club Belgium leden en partners,

 

Het bestuur van de MG Car Club Belgium heeft het genoegen u uit te nodigen op de

 

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering 2023

 

Zoals voorgeschreven in onze statuten.

 

De vergadering wordt gehouden op zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur in URBAN CAFE LIPPENSGOED Bulskampveld 10, 8730 Beernem

 

Dagorde:

Voorstelling nieuwe effectieve leden en aanvaarding door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Goedkeuring van het verslag van de algemene jaarlijkse ledenvergadering 2022

Nazicht en verslag van de controleurs van de rekeningen van 2022

Bespreking en goedkeuring van het budget voor 2023

Benoeming van twee controleurs van de rekeningen van 2023

Mededelingen en diversen

 

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is voorbehouden aan alle leden en het stemmen is strikt voorbehouden aan de effectieve leden van de MG Car Club Belgium, in regel met hun lidgeld voor 2023.

 

Gelieve uw aanwezigheid op jaarlijkse algemene ledenvergadering 2023 te willen bevestigen via secretaris@mgcarclub.be , zodat we het nodige kunnen voorzien, dank bij voorbaat.

 

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw eventuele volmacht voor het begin van de vergadering af te geven.

 

Bij dezen doet het bestuur MGCCB een oproep naar kandidaten om Effectief lid MG Car Club Belgium te worden. Om als lid in aanmerking te komen moet men minimum één jaar aangesloten zijn bij de vereniging als gewoon lid, comform de bepalingen in artikel 7 van de statuten en niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging. Het verzoek om toelating als effectief lid moet schiftelijk bij de secretaris via secretaris@mgcarclub.be worden ingediend. De algemene vergadering beslist over de toelating als effectief lid.                                                                                              

 

Hierbij doet het bestuur MG Car Club Belgium een oproep naar kandidaten om zich verkiesbaar te stellen als lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium.

 

Om als bestuurder in aanmerking te komen moet men minstens drie jaar aangesloten zijn als lid (de aansluiting als gewoonlid wordt meegeteld) en mag men op het moment van de kandidaatstelling niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging.

 

De kandidatuurstelling moet schriftelijk zijn via in bijlage ingevulde formulier: Kandidatuur lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium bij de secretaris via secretaris@mgcarclub.be

Worden ingediend of via per post opgestuurd naar Secretariaat MG Car Club Belgium Timmermanstraat 63, 8400 Oostende.

MG groeten,

Patrick, Clive, Guido, Olivier en Daniel

Het bestuur MG Car Club Belgium

 

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be