Het woord van de voorzitter MG Car Club Belgium nieuwjaarwensen 2022

HET WOORD VAN DE VOORZITTER MG CAR CLUB BELGIUM NIEUWJAARWENSEN 2022
Het zijn nog steeds eigenaardige tijden: aan de ene kant ondervinden we een hele reeks beperkingen te wijten aan covid-19 en een groeiende tegenkanting vanuit sommige groepen ten opzichte van onze “oldtimers” en aan de andere kant groeit ons ledenaantal gestaag (en niet enkel voor de MG CC Belgium maar ook voor de andere landelijke MG-clubs).
Als we een optimistische bril opzetten, stellen we vast dat we in 2021 toch opmerkelijk meer hebben kunnen realiseren dan in 2020. Objectief gezien moeten we echter vaststellen dat het ondanks alles wel bitter weinig was vergeleken met de pré-covid tijden. Een woord van dank aan al de organisatoren en medewerkers die zich hebben ingezet om de ritten tot een succes te maken, is hier zeker op zijn plaats.
U zal zich afvragen, wat nu met 2022? We weten dat er bruisende ideeën leven onder onze leden. Het bestuur is, samen met de ritorganisatoren, volop bezig een ambitieuze agenda op te stellen. Deze zal begin 2022 online worden gezet.
Wij hopen dat met de al reeds genomen maatregelen, het leven toch min of meer zijn normale gang zal kunnen gaan vanaf de lente 2022.
Wat het EEOTY betreft, van 26/06 tot 01/07/2022, zien we dat sommige “wood be” deelnemers argwanend zijn en de kat uit de boom kijken (allemaal vanwege de pandemie). Momenteel zitten we op iets meer dan 130 betalende inschrijvingen. Alle technische aspecten werden afgerond en de volgende stappen zullen in januari – februari 2022 verdergezet worden. We houden jullie hiervan op de hoogte.
Als voorzitter wil ik het ganse EEOTY-team alvast bedanken voor het reeds geleverde werk. Onvoorstelbaar wat we met het team al hebben kunnen realiseren!
Rest ons nog enkel om vanuit het bestuur alle leden en hun familie een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te wensen, veel gezellige MG-ritten en vooral een goede gezondheid.
We hopen jullie op onze volgende activiteiten opnieuw te mogen ontmoeten.
Zorg goed voor elkaar en hou het gezond! Alles komt goed…
De voorzitter

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be