Lid worden

Niet-leden kunnen éénmalig aan een rit deelnemen ter kennismaking met de club.

Ondergetekende wenst lid te worden van de M.G. Car Club Belgium.

Nieuwe leden betalen € 60. Bij stortingen vanaf 1 oktober bent u lid van onze club tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Vervolgens bedraagt het jaarlijks lidgeld € 60. Dit bedrag kunt u storten op de rekening: 973-4798616-60 (IBAN NR REKENING: BE73 9734 7986 1660 SWIFT ADRES: ——–) ten name van de M.G. Car Club Belgium vzw, met duidelijke vermelding van uw naam en adres.

Penningmeester: Guido Verfaillie
Watertorenstraat 1, 8930 Menen

Lid Worden

Naam
MM slash DD slash JJJJ
Naam Partner
MM slash DD slash JJJJ

Adres

Taalkeuze
Wil u uitnodigingen voor events ontvangen via e-mail?

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be