HET WOORD VAN DE VOORZITTER

BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR EEN HOOPVOL 2021

Het woord van de voorzitter

2020 is een jaar om snel te vergeten, of misschien juist niet. Deze pandemie heeft ons laten beseffen hoe belangrijk het sociaal contact voor iedereen is. We hebben gemerkt dat de beperkingen die ons opgelegd werden zwaar op ons leven drukten, voor de één geen ritten kunnen organiseren en voor de anderen geen ritten kunnen rijden. Achter de schermen heeft het bestuur verder geijverd om in de na Corona tijden een degelijk clubleven terug te kunnen opstarten.

Zoals reeds medegedeeld zullen de leden die in 2020 hun lidgeld betaalden vrijgesteld worden van betaling voor het 2021 lidgeld. Uiteindelijk heeft de club bijna geen meerwaarde kunnen bieden dit jaar. Van alle MG-clubs is de MMGCC Belgium de enige die zo ver gaat.

Positief is dat de contacten tussen de internationale clubs nauwer zijn geworden en dat, indien alles naar wens verloopt, we hier en daar “vreemde MG’s” zouden kunnen zien bij de ritten. “MG-marque of Friendship”

Eigenaardig genoeg blijft het leden aantal gestadig groeien, de laatste maanden komt er bijna ieder week een nieuw lid bij.

Wat de activiteiten van 2021 aangaat is het spijtig genoeg momenteel nog koffiedik kijken. Het bestuur denkt eraan om tegen eind januari een voorlopige planning te publiceren. Deze zal dan worden bijgestuurd afhankelijk van de evolutie van het virus, laten we hopen in positieve trend. 

De technische dag zal hopelijk wat later in het seizoen kunnen gehouden worden en onze nieuwjaarsreceptie en diner zullen in 2021 een andere naam krijgen gezien het eerder rond Pasen zal kunnen plaats vinden indien alles positief evolueert. Ideeën hebben we bij de vleet doch de uitvoering ervan is momenteel wat moeilijker.

Een ander aspect dat we blijven opvolgen is de Brexit. Als het effectief tot een No-deal komt heeft dit een duidelijke weerslag op het onderhoud van onze wagens (Rimmer Bros heeft al laten weten dat zij na 01/01/2021 geen BTW meer aanrekenen gezien we deze zelf zullen moeten betalen bij het invoeren van stukken uit de UK). Het bestuur volgt dit van nabij op en wij houden u hiervan op de hoogte.

En als laatste de EEOTY 2022, achter de schermen heeft het bestuur, zij het met vertraging, verder gewerkt en we zullen jullie hopelijk rond Pasen een eerste versie van het draaiboek kunnen voorleggen. 

Het ganse bestuur wenst jullie en jullie familie een zalige Kerst en hopelijk een voorspoedig nieuwjaar. Zorg goed voor jezelf en je familie in deze donkere dagen.

Patrick, Clive, Daniel, Guido, Patrick & Olivier

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be