Compatibiliteit tussen onze MG’s en de nieuwe brandstof 95E10

logo95E10We kregen de vraag reeds een paar keer toegestuurd, daarom trachten we hieronder in een aantal vragen en antwoorden wat duiding te geven over het onderwerp :

WAT IS 95E10 JUIST EN WAT IS ER ZO NIEUW AAN ?

95E10 is eenvoudigweg een brandstof met een octaangetal van 95, waaraan 10% Ethanol wordt toegevoegd.  Ethanol is een alcohol dat verkregen wordt door destillatie uit vergist sap van suikers, bvb afkomstig van suikerriet of mais.  Het wordt ook wel bio-ethanol genoemd.

Ethanol is ook wat we terugvinden als alcohol in bvb bier en sterke dranken.  Merk op dat tot op heden in onze bestaande Euro 95, er reeds 5% ethanol werd toegevoegd !

Het principe is eigenlijk zo nieuw niet, want reeds in de jaren 20 en 30 werden race mengsels gemaakt op basis van ethanol (maar toen lag het octaangetal van de brandstoffen wel hoger)

WAAROM VOEGT MEN 10% ETHANOL TOE AAN BENZINE?  WAT ZIJN DE VOORDELEN ?

Ethanol is brandbaar en geeft bij de verbranding minder vervuilende stoffen vrij dan gewone benzine (in principe enkel C02 en water).  Door toevoeging van ethanol aan benzine krijg je dus in het totaal een iets minder vervuilende brandstof.  Dus goed voor het milieu !

Tevens maakt het ons iets minder afhankelijk van de olie producerende landen; aangezien het de fossiele brandstof voor een deel vervangt.  Beeld je maar eens in hoeveel liters fossiele brandstof er in België per jaar minder zullen verbruikt worden door meer ethanol in te zetten !

ZIJN ER OOK NADELEN AAN HET TOEVOEGEN VAN ETHANOL AAN BENZINE ?

Als brandstof heeft ethanol een lagere calorische warmte, waardoor het ongeveer 1/3 minder vermogen oplevert dan gewone benzine.  Daarom zal een wagen die op 95E10 rijdt ook een hoger verbruik tonen dan een wagen die op zuivere benzine (in ons geval Euro98) rijdt !

Ethanol is ook hygroscopisch, dwz het neemt water op.  In combinatie met water is Ethanol heel corrosief, een ideaal oxiderend middel, wat tot corrosie zal leiden van bvb metalen benzinetanks.  Door de opname van water treedt er tevens een chemisch proces in werking, waardoor de brandstof wordt ‘gescheiden’ in de ‘onderdelen’ die moderne brandstoffen bevatten (esters en koolwaterstof derivaten).  Hierdoor is de benzine ook minder lang houdbaar; met als gevolg problemen bij stilstanden langer dan 2 maanden, en zeker bij vochtig weer.

Ethanol en esters zijn tevens ook schadelijk voor koper, aluminium, zilver, …  En ze lossen de weekmakers in kunststoffen op waardoor leidingen en pakkingen verharden en barsten.

Tot slot is er ook nog een ethische kwestie : is het verantwoord om landbouwgrond te gebruiken om planten te kweken die zorgen voor ons transport, terwijl er op de wereld nog zo veel mensen honger lijden ?  Is het verantwoord om voedsel in je benzinetank te stoppen ?  De toegenomen vraag naar biobrandstof kan tot hogere voedselprijzen leiden. Bij gewassen die zowel als voedingsmiddel als voor biobrandstof gebruikt kunnen worden, kan de voedselvoorziening in het geding komen waarbij het armste deel van de wereldbevolking het eerst de gevolgen ondervindt. In januari 2007 braken in Mexico protesten uit als gevolg van prijsstijgingen van 400% voor tortilla’s die toegeschreven werd aan de toegenomen vraag in de Verenigde Staten naar maïs voor biobrandstof.

WORDT ETHANOL REEDS GEBRUIKT IN ANDERE LANDEN ?

Jazeker.  Zoals gesteld zit er in onze huidige Euro95 reeds 5% ethanol; in Frankrijk zit er reeds sinds een paar jaar 10% ethanol in de benzine en in andere ons omringende landen wordt Ethanol ook al in meerdere of mindere mate toegevoegd aan de benzine

De doelstelling van de Europese Unie is dat in 2020 10% van de brandstof in het vervoer van biologische afkomst is, waarvan maximaal 7% niet duurzaam geproduceerd.

In Brazilië rijden veel wagens reeds op zuivere bio-ethanol of op een mengsel en ook in de VS is het gebruik van een mengsel van benzine en bio-ethanol reeds wijd verspreid

gezochtWAAROM KAN ER EEN PROBLEEM ZIJN MET ONZE MG’s BIJ HET GEBRUIK VAN E10?

Zoals reeds aangehaald is ethanol hygroscopisch, corrosief en droogt het leidingen en pakkingen uit.  Zeker bij wagens die relatief weinig rijden en langere tijd geen verse brandstof tanken kan dit problemen geven

KUNNEN WE ONZE OLDTIMER MG OMBOUWEN OM HEM GESCHIKT TE MAKEN VOOR E10 ?

In theorie wel.  Daarvoor dien je alle benzineleidingen te vervangen door een type dat bestand is tegen ethanol.  Idem voor O-ringen en andere pakkingen in het brandstofsysteem.  De benzinetank dient vervangen te worden door bvb een inox tank, en wordt best steeds volledig leeg gereden (of geledigd) vooraleer het voertuig voor langere tijd gestald wordt.  Tot slot kan je ook toevoegmiddelen toevoegen (bvb Tanksafe van Millers) of een zgn. ‘Ethanol killer’.  Blijft dan nog de corrosiviteit van Ethanol op koper en zilver, wat op termijn mogelijks tot problemen met de carburatoren kan leiden (waar die metalen in verwerkt worden)

EN HOE ZIT HET MET DE GESCHIKTHEID VAN ONZE MGF OF MGTF VOOR HET RIJDEN OP E10 ?

Bij uitbreiding geldt dit uiteraard ook voor de ZR/ZS/ZT.  Aangezien de constructeur niet meer bestaat kunnen we daar niet ten rade gaan. De K-motor (zoals in de F en TF en sommige Z’s) werd trouwens ook bij Land Rover in de Freelander gebruikt.  En daar maakt men er geen probleem van om E10 in te zetten in combinatie met deze motor.  Anderzijds, in de Lotus Elise is de K-motor ook een tijdje ingezet geweest, en bij dat merk wordt afgeraden om 95E10 te tanken

Het is in ieder geval een feit dat de F/TF en de Z-reeks over een kunststof brandstoftank beschikken.  Dus dat probleem is al opgelost.  Maar we weten niet hoe het met de andere leidingen en dichtingen die met de brandstof in contact komen gesteld is.  Er is geen informatie beschikbaar of deze nu al dan niet tegen Ethanol bestand zijn.  Wat bij Land Rover is , was niet noodzakelijk bij MG zo, en blijkbaar alvast niet bij Lotus.  En aangezien ook aluminium aangetast wordt door ethanol lijkt het op langere termijn (als je van je wagen een oldtimer wenst te maken) toch niet de beste oplossing te zijn.

Op de website van Febiac wordt alvast ook afgeraden om 95E10 te gebruiken bij een MG.

BESLUIT?

‘Better safe than sorry’ lijkt het motto te zijn.  Voor onze oldtimers is E10 absoluut af te raden, temeer ook omdat deze wagens regelmatig stil staan.  Voor een F/TF of Z kan je nog discuteren, maar ook daar dienen we ons aan te sluiten bij het officiële advies van Febiac om geen E10 te gebruiken.

Wetende dat 100% van alle benzinewagens compatibel zijn met Euro 98, lijkt het ons de beste keuze om voor onze MG’s steeds voor Euro 98 te kiezen !  De meerkost wordt daarbij (deels) gecompenseerd door een lager verbruik (met 95E10 zou het verbruik ong. 1,5% hoger liggen).

Je MG zal op Euro98 ook iets beter rijden door het hogere octaangetal.  Trouwens : zelf genieten we toch ook meer van een goeie Trappist dan van een simpel pilsje ???

See you in your MG

 

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be