MG CLUB DAY 2022 le jeudi 21 juillet 2022 organisé par MG Club Limburg

BELGIAN MG DAY
21-07-2022
BY
MG CLUB LIMBURG VZW

Zoals (bijna) iedereen weet organiseren wij in België sinds 1999 elk jaar een groot nationaal MG-feest onder de naam Belgian MG Day en dit uiteraard op onze nationale feestdag : 21 juli.
De organisatie gebeurt om beurt door een Belgische MG club en dit jaar was het de beurt aan MG Car Club Belgium. Omwille van uiteenlopende redenen kunnen ze dit echter niet waarmaken. Om de continuïteit van dit MG-top event echter te waarborgen, neemt MG CLUB LIMBURG VZW dit jaar uitzonderlijk de organisatie over van de BELGIAN MG 2022 en zal zorgen voor een schitterende 21 juli.

Comme tout le monde le sait, nous organisons depuis 1999 chaque année une grande fête nationale MG, bien connue sous le nom de Belgian MG Day, et bien sûr, elle a lieu à la date de la fête nationale : le 21 juillet.
L’organisation se fait à tour de rôle par un club MG Belge et cette année, c’était au MG Car Club Belgium. Malheureusement, il leur est impossible, pour diverses raisons, de réaliser cette organisation. Or, afin de garantir la continuité de l’événement, MG CLUB LIMBURG VZW prendra sur elle cette année l’organisation du BELGIAN MG DAY.

Datum/Date
Uiteraard 21 juli 2022
Evidemment le 21 juillet 2022

Vertrek/Départ
MG Garage DI NITTO
Rijksweg 147
3650 DILSEN
Hoe u daar best geraakt wordt in een bevestiging die u gestuurd wordt, duidelijk gespecifieerd.
Comment y arriver ? Une confirmation qui vous est envoyée, l’expliquera.

Aankomst/Arrivée
Kasteel van Ordingen/Chateau d’Ordingen
Ordingen-Dorp 50
3800 Sint-Truiden

Toegelaten wagens/Voitures admises
Deelname is voorbehouden aan wagens van het merk MG
La participation est réservée aux voitures de la marque MG.

 


Het parcours
De rit leidt ons over een totale afstand van zo’n goeie 80 km door het mooie Limburg en dit aan de hand van een klassiek roadbook bolleke-pijl aangevuld met bijkomende informatie zoals straatnamen, wegwijzers, herkenningspunten etc.
Le parcours
Le parcours d’environ 80 kilomètres nous emmène à travers notre belle région du Limbourg. Un roadbook classique vous guidera ; il sera aussi précis que possible et est présenté sous forme de ‘boule-flèche’ et agrémenté d’indications complémentaires, telles que noms de rues, directions, sites intéressants, etc.

Inschrijven
De deelname in de kosten bedraagt 75,- € p.p. en is te betalen op rek.nummer :
BE 48 4582 1638 2127 van MG Club Limburg VZW.
De leden van MG CLUB LIMBURG genieten van hun SEE (jaarlijks Start Eat Easy feest) korting en betalen 45,- € p.p.
Deze kosten omvatten :
– een unieke deelnemersplaat per wagen
– het roadbook
– een uitgebreid ontbijt
– aperitief
– schitterende barbecue – Ofyr-formule – ALLE dranken inbegrepen
– een verrassing
Inscriptions
Votre participation aux frais s’élève à 75,- € p.p. et est à payer au compte en banque suivant :
BE 48 4582 1638 2127 du MG Club Limburg VZW.
Les membres du MG Club Limburg bénéficient de leur rabais SEE (fête annuelle Start Eat Easy) et payent 45,- € p.p.
Cette inscription comprend:
– une plaque de participation unique par voiture
– le roadbook
– un petit-déjeuner copieux
– l’apéro
– le barbecue – formule Ofyr – TOUTES boissons comprises.
– une surprise

Nog vragen ??/ Questions ??
Jos Laureyn
011 680082

Programma
Vanaf 10.00 H : Samenkomst, ontbijt, met bezoek aan het volledige gamma elektrische MG in Garage Di Nitto en bijpraten natuurlijk.
12.00 H : Vertrek eerste wagen.
15.00 H : Apero & barbecue in “Le jardin du commandeur” van het kasteel te Ordingen, om af te sluiten met het glas van de vriendschap.
Programme
A partir de 10.00 H : Accueil, petit-déjeuner, visite du garage Di Nitto en causer bien sûr.
12.00 H : Départ de la première voiture.
15.00 H : Apéro et barbecue dans “Le jardin du commandeur” du château d’Ordingen.
Nous terminons par la suite avec le verre d’amitié.

Deelnemen ?
Inschrijven :
Inschrijven kan voor 10.07.2022 via www.mgclublimburg.be
Eventueel per post aan : MG Club Limburg VZW
Postwinningsstraat 15/21
3600 Genk
Deelname in de kosten te betalen op rekeningnummer BE48 4582 1638 2127 van MG Club Limburg VZW
Participer ?
Inscription :
Merci de vous inscrire avant le 10.07.2022 via www.mgclublimburg.be
Eventuellement par poste via :
MG Club Limburg VZW
Postwinningsstraat 15/21
3600 Genk
Frais de participation à payer au n° de compte en banque BE48 4582 1638 2127 de MG Club Limburg ASBL

Naam – Nom …………………………………………………………………………………………


Voornaam – Prénom……………………………………………………………………………….


Straat – Rue ……………………………………………………..…………………………………..


Postcode – Code postal …………………………………………………………………………..


Gemeente – Localité ………………………………………….…………………………………..


Telefoon – Téléphone ……………………………………………………………………………


E-mail …………………………………………………………………………………………………..


MG Type …………………………………..


Bouwjaar – Année de construction …………………………………..


MG CLUB LIMBURG VZW

www.mgclublimburg.be
info@mgclublimburg.be

Geplaatst in Niet gecategoriseerd
2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be