VIDEO-VERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Beste MG Car Club Belgium leden en partners,

Het bestuur van de MG Car Club Belgium vzw heeft het genoegen jullie uit te nodigen op de 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

MG Car Club Belgium 2021 

op zondag 21 maart 2021 om 10.00 uur

Zoals voorgeschreven in onze statuten.

De video – vergadering wordt gehouden volgens Microsoft Teams op zondag 21 maart 2021 om 10.00 uur.

 

Dagorde:

  1. Voorstelling nieuwe effectieve leden en aanvaarding door de jaarlijkse algemene ledenvergadering MG Car Club Belgium
  2. Statutaire benoemingen.

    zijn uittredend en herverkiesbaar: Casier Daniel, Luidinant Olivier en Verfaillie Guido

  1. Goedkeuring van het verslag van de jaarlijkse algemene ledenvergadering MG Car Club Belgium 2020.
  2. Nazicht en verslag van de controleurs van de rekeningen van 2020.
  3. Bespreking en goedkeuring van het budget voor 2021.
  4. Benoeming van twee controleurs van de rekeningen van 2021.
  5. Jaarkalender MG Car Club Belgium 2021, afspraken rond te organiseren ritten en evenementen vanaf het terug mogelijk is.
  6. European Event Of The Year 2022  Stand van zaken en planning en CO²-compensatie arrangement MG Car Club Belgium  
  7. Mededelingen en diversen.

 

Het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering is voorbehouden aan alle leden en partners en het stemmen is strikt voorbehouden aan de effectieve leden van de MG Car Club Belgium vzw, in regel met hun lidgeld voor 2021.

 

De vergadering gaat door volgens het Microsoft Teams en vragen wij aan alle leden die willen deelnemen aan deze video-vergadering algemene ledenvergadering 2021 om dit te willen melden a.u.b. via volgend e-mailadres: secretaris@mgcarclub.be  zodat u ten gepaste tijd een uitnodiging-link kan ontvangen en alle nodige documenten ter voorbereiding van de vergadering.

 

Bij deze doet het bestuur MG Car Club Belgium een oproep naar kandidaten om Effectief lid MG Car Club Belgium te worden. Om als lid in aanmerking te komen moet men minimum één jaar aangesloten zijn bij de vereniging als gewoon lid, conform de bepalingen in artikel 7 van de statuten en niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging. Het verzoek om toelating als effectief lid moet schriftelijk bij de secretaris via: secretaris@mgcarclub.be worden ingediend. De algemene vergadering beslist over de toelating als effectief lid.

 

STATUTAIRE BEKEND MAKING:

 

Zoals voorgeschreven in onze statuten: aflopende bestuursmandaten op de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2021

zijn uittredend en herverkiesbaar: Verfaillie Guido, Luidinant Olivier en Casier Daniel

Er is nog steeds een bestuursmandaat vacant: een bestuursmandaat bij voorkeur als redacteur clubblad “Midget”

 

Het bestuur MG Car Club Belgium doet een oproep naar kandidaten om zich verkiesbaar te stellen als lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium.

 

Om als bestuurder in aanmerking te komen moet men minstens drie jaar aangesloten zijn als lid ( de aansluiting als gewoon lid wordt meegeteld) en mag men op het moment van de kandidaatstelling niet geschorst zijn van de activiteiten van de club. De kandidaatstelling moet schriftelijk zijn via in bijlage ingevulde formulier: Kandidaat lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium bij de secretaris via: secretaris@mgcarclub.be  worden ingediend.

 

Gezien de vergadering doorgaat volgens het Microsoft Teams vragen wij aan alle leden en partners die willen deelnemen aan deze video-vergadering: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2021 om dit te willen melden a.u.b. via: secretaris@mgcarclub.be  zodat u ten gepaste tijd een uitnodiging-link kan ontvangen en alle nodige documenten ter voorbereiding.

 

Leden en/of partners die vragen of voorstellen hebben gelieve dit vooraf te melden via: secretaris@mgcarclub.be zodat deze kunnen behandeld worden en eventueel goedgekeurd tijdens de vergadering onder punt 9 van de dagorde: mededelingen en diversen.

 

Dank bij voorbaat voor jullie begrip in deze Corona-tijden.

Hou het veilig en gezond en zorg goed voor elkaar.

MG groeten,

Patrick, Clive, Patrick, Guido, Olivier en Daniel

Het bestuur MG Car Club Belgium 

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be