Algemene jaarlijkse leden vergadering Zondag 24 maart 2024

Algemene jaarlijkse leden vergadering zondag 24 maart 2024

 

Beste MG Car Club Belgium leden en partners,

 

Het bestuur van de MG Car Club Belgium heeft het genoegen u uit te nodigen op de

 

Jaarlijkse Algemene ledenvergadering 2024

 

Zoals voorgeschreven in onze statuten.

De vergadering wordt gehouden op zondag 24 maart 2024 om 10.00 uur in Hotel de Elderschans Herendreef 67 4527AZ Aardenburg (NL)

 

Dagorde:

 

Voorstelling nieuwe effectieve leden en aanvaarding door de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 

Bevestiging en goedkeuring van de coöptatie van Geert Seys als bestuurder MG Car Club Belgium en verantwoordelijke regalia en kledij door de jaarlijkse algemene ledenvergadering 2024.

 

Statutaire benoemingen en her verkiesbaar: Verfaillie Guido, Luidinant Olivier en Casier Daniel

 

Goedkeuring van het verslag van de algemene jaarlijkse ledenvergadering 2023

Nazicht en verslag van de controleurs van de rekeningen van 2023

Bespreking en goedkeuring van het budget voor 2024

Benoeming van twee controleurs van de rekeningen van 2023

Mededelingen en diversen

 

Het bijwonen van de algemene ledenvergadering is voorbehouden aan alle leden en het stemmen is strikt voorbehouden aan de effectieve leden van de MG Car Club Belgium, in regel met hun lidgeld voor 2024.

Gelieve uw aanwezigheid op jaarlijkse algemene ledenvergadering 2024 te willen bevestigen via: secretaris@mgcarclub.be , zodat wij het nodige kunnen voorzien, dank bij voorbaat.

 

Mogen wij u vriendelijk vragen om uw eventuele volmacht voor het begin van de vergadering af te geven.

 

Bij deze doet het bestuur MGCCB een oproep naar kandidaten on Effectief lid MG Car Club Belgium te worden. Om als lid in aanmerking te komen moet men minimum één jaar aangesloten zijn bij de vereniging als gewoon lid, conforme de bepalingen in artikel van de statuten en niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging. Het verzoek om toelating als effectief lid moet schriftelijk bij de secretaris via secretaris@mgcarclub.be worden ingediend. De algemene vergadering beslist over de toelating als Effectief lid.

 

Hierbij doet het bestuur MGCCB een oproep naar kandidaten om zich verkiesbaar te stellen als lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium als verantwoordelijke uitgever redacteur van het digitaal clubblad MIDGET.

 

Om als bestuurder in aanmerking te komen moet men minstens drie jaar aangesloten zijn als lid (de aansluiting als gewoon lid wordt meegeteld) en mag men op het moment van de kandidaatstelling niet geschorst zijn van de activiteiten van de vereniging.

 

De kandidatuurstelling moet schriftelijk zijn via in bijlage ingevulde formulier: kandidatuur lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium bij de secretaris via: secretaris@mgcarclub.be worden ingediend of via per post opgestuurd naar Secretariaat MG Car Club Belgium Timmermanstraat 63, 8400 Oostende

 

In bijlage:

Aanvraagformulier Effectief lid MG Car Club Belgium

Volmacht jaarlijkse algemene ledenvergadering 24 maart 2024

Kandidaat lid van de raad van bestuur MG Car Club Belgium als verantwoordelijke uitgever redacteur van het digitaal clubblad MIDGET.

 

MG groeten,

Patrick, Clive, Guido, Geert, Olivier en Daniel

Het bestuur MG Car Club Belgium

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be