In Memoriam – Guy Van Den Broucke

Guy1

 

Guy2

Ons rest enkel nog die twee letters : M.G.: wat nu staat voor “Merci Guy !”

 Guy was de grote bezieler, en zal dit zeker nog lang blijven van ons verhaal, om samen een auto, die in feite rijk was voor de schroot, terug te laten schitteren.  

Het was meer dan een passie ; het was zijn, en daardoor ook onze verslaving geworden.

 Guy was de man die in Silverstone, waar jaarlijks een grote MG beurs doorgaat, de man die als een blok beton op zoek was naar metaal.

Niets of niemand kon hem toen tegen houden , gedreven door een wil om mee te nemen wat bruikbaar was.

Als wij glimlachend zeiden dat het weer iets voor zijn garage was kon hij er wel een uitleg voor geven, en wee als je dit stuk een maand later nodig had en hij fier als een “Eifeltoren” kon zeggen : “ik heb dat liggen, weet je wel !!!”

 Hij was onze encyclopedie.

 Van de MG “A” restauratie-vrienden was hij de peetvader die ons allen wees op de authenticiteit die je in ere moet houden !

De échtheid die als een paal boven water moest blijven;

”Eerlijkheid” ten aanzien van dat metalen vehikel.

 Hij had elke vijs , hoe onooglijk klein ook, lief.

Hij was de man die alles tot in de puntjes wilde voorbereiden, maniakaal bijna, hij hield niet van half werk of van toeval ,

maar daardoor was er ook zelden of nooit iets “not done” … 

 

Tot… het toeval hém trof …

 

Guy ,

Nu slaat er een gat in je “A” team.
Er ontbreekt een bumper, een wiel, een belangrijk stuk van de motor , een deel van de boîte…

Jij wist ons allen te bekoren met die mateloze kennis terzake, en die ‘vaderlijke’ uitspraken, al waren er een deel van het team ouder dan jij…

Dat we je zullen missen… is een boutade,

we zullen je erg missen,
we zullen je immens missen Guy!

Dank voor alles !! 

Je vrienden v/h MG “A” team.

 

GUY VAN DEN BROUCKE
1946 – 2014

ALS NIEUW LID (1983) IN DE MGCC, EEN BEETJE VREEMD, BENADERDE HIJ, PATRICK EN MIJ,
VOOR EEN EERSTE BABBEL. HIJ VIEL WEL AARDIG OP MET ZIJN GESTALTE EN EEN IETSJE
SERIEUZE AANBLIK EN HET LEEK OF IK HEM AL LANG KENDE.* HIJ HAD FAMILIE TE WETTEREN
EN NA DIE KENNISMAKING WERD HET VRIENDSCHAP. OP DE MEETINGS WAREN GUY EN ARLETTE
EEN BEETJE MEER. JE WEET WEL:” JULLIE HEBBEN DE GROETEN VAN…OF…HOE IS HET NOG MET…

EEN BEZIGE BIJ ALS HIJ WAS ONTPOPTE HIJ ZICH VLUG ALS ORGANISATOR VAN ZEER GESLAAGDE
MEETINGS MEDE DOOR ZIJN ENORME MENSENKENNIS EN ONDERVINDING. JE KON OOK STEEDS BIJ
HEM TERECHT VOOR EEN TECHNISCH PROBLEEM OF EEN ONDERDEEL. EIGENLIJK, ALS JE HEM NIET
ZAG OP EEN CLUBDAG VOND JE HET VREEMD. JE ZEI TOEN:” ZEG, WAAR IS GUY? DE RIT WAS TOEN
ANDERS EN JE MISTE HET GELUID VAN DE TD OF HET GEZWAAI VANUIT DE MGA.

IK HERINNER ME EEN RONDRIT TE KNOKKE MET START IN HET ZWIN. ER WAS EEN VROEGE WANDELING
VOORZIEN MET GIDS IN HET VOGELRESERVAAT. GUY HAD EEN PROBLEEM VOOR HET ONTBIJT TER
PLAATSE (rond 7u.). PATRICK EN IK STELDEN ONS KANDIDAAT MAAR HIJ KENDE ONZE REPUTATIE EN
TOEN HIJ AARZELEND ZEI:” HET IS GOED” STOND HET ZWEET OP ZIJN VOORHOOFD. WE DEDEN ONZE JOB
ALS WARE PROFESSIONALS. DE GASTEN BLIJ MET WOORDEN VAN LOF. GUY GLUNDERDE EN EEN
KNIPOOG WAS GENOEG. IEDEREEN TEVREDEN.

KIJK, ER ZIJN LEDEN EN LEDEN EN IEDEREEN IS ME EVEN LIEF. MAAR TOEN HIJ LID WERD WAS IK NOG
BITTER JONG EN DE MAN WAS EEN BEETJE EEN VADERFIGUUR. STEEDS HAD IK EEN VRAAG VOOR HEM.
HOE ZOU JE DAT OF HOE ZOU JE ZO? SOMS GING HIJ NAAR ZIJN MG EN KWAM TERUG MET EEN OF ANDER
ZELF GEMAAKT DING. BEWIJS VERZEKERD. EEN MOP OF EEN PILSJE, EEN SCHOUDERKLOP, EEN KLEIN
GEBAAR. HET BETEKENDE NIETS MAAR UIT EINDELIJK TOCH ZOVEEL.

OP HET EINDEJAARSDINER, HIJ WIST WAAR IK AAN TOE WAS, KREEG IK EEN STEVIGE HANDDRUK,
KEEK ME AAN EN ZEI:” CHIELE, NIET GEMAKKELIJK, IK BEN BLIJ DAT JE HIER BIJ ONS BENT.”
HIJ MAAKTE GANS MIJN DAG.
VAARWEL.
“THEY DON’T REALLY MAKE THEM LIKE HIM ANY MORE”

*” en o ja, toen wist ik het, die man van de fietsjes aan zee;”

hallaert achiel
24 april ’14

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be