Oldtimers en lage-emissiezones ????

Ga je in het weekend graag op stap met je oldtimer? Leuk, maar houd dan zeker rekening met de steeds striktere regelgeving, die ook voor oldtimers geldt. Hierbij vind je een overzicht.                                                                                           

Een ritje in je eentje of in clubverband wordt steeds moeilijker voor de eigenaars of liefhebbers van oldtimers. Sinds de invoering van de lage-emissiezones geldt de beperkte toegang daar ook voor deze voertuigen met een historische waarde die jaarlijks niet veel kilometers afleggen. Daarom kan een overzicht handig zijn om te weten waar exact de LEZ-regels gelden.

Brussel
Hier bestaat de lage-emissiezone sinds 2018. Voertuigen met een Belgische «O»-plaat (volgens artikel 4, §2, van het MB van 23 juli 2001 m.b.t. de inschrijving van voertuigen) die ouder zijn dan 30 jaar, blijven welkom op het grondgebied van het Brussels Gewest. De andere moeten betalen.
Meer info op http:http://lez.brussels/

Antwerpen
Oldtimers moeten een belasting betalen om de Antwerpse lage-emissiezone in te mogen: 35€ voor maximaal 8 passages per jaar. Mits een speciale toelating kunnen voertuigen ouder dan 40 jaar een verlaagd tarief bekomen en staat er geen beperking op het aantal toegangen. Noteer dat hier enkel de leeftijd van de wagen telt. Een toelating voor een betalende toegang kan bekomen worden voor een dag, een week, een maand, drie maanden, zes maanden of een jaar.
Meer info op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/LEZ

Gent
Sinds 1 januari 2020 is ook het centrum van Gent (de zone binnen de ring R40) een lage-emissiezone (of LEZ /Low Emission Zone). Hier zijn oldtimers ouder dan 40 jaar nog steeds welkom. Ook zonder «O»-plaat, enkel de leeftijd is van belang. Als je wagen jonger is dan 40 jaar, moet je een dagpas kopen. Dat kan acht keer per jaar.
Meer info op https://stad.gent/nl

In Wallonië
Sinds 1 januari 2020 kan de verkeerscirculatie mogelijk beperkt worden voor de meest vervuilende voertuigen in de lage-emissiezones, die de Waalse overheid vrij kan bepalen. Dat betekent dat bij een vervuilingspiek in principe de hele regio tot lage-emissiezone kan worden uitgeroepen. Er zijn dus nog geen specifieke regels vastgesteld, maar vanaf 1 januari 2023 treden wel beperkingen voor het gehele Waalse Gewest in werking. Uitzonderingen op deze beperking van het verkeer zijn meteen in het decreet (art. 3 §1) voorzien. Om een sociale kloof te vermijden, zullen sommige voertuigen nog steeds zonder beperking kunnen blijven rijden, maar op voorwaarde dat ze minder dan 3.000 km per jaar afleggen.
Meer info op https://www.walloniebassesemissions.be/

Noteer tenslotte dat ook Mechelen, Willebroek en Leuven plannen hadden om lage-emissiezones te installeren, maar dat die intussen op de lange baan zijn geschoven door een gebrek aan duidelijke en transparante regels die voor iedereen konden gelden.

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be