Ken jij deze waarschuwingslampjes?

Heel wat bestuurders kennen de nieuwste waarschuwingslampjes van hun wagen niet. Weet jij wat de symbolen op je dashboard betekenen? 

Een goede kennis van de waarschuwingslampjes is erg belangrijk, omdat ze kunnen wijzen op een ernstig probleem. Als je niet correct reageert op sommige waarschuwingssignalen, dan kan er serieuze schade ontstaan aan je wagen. Bij rode waarschuwingslampjes moet je meteen stoppen, bij oranje waarschuwingslampjes kun je nog doorrijden, maar moet je zo snel mogelijk actie ondernemen (pechdienst of garage). Bij blauwe of groene lampjes moet je niets ondernemen. Van de recentste waarschuwingslampjes kent maar een kwart de juiste betekenis. Daarnaast weten we soms wel wat het betekent, maar niet welke actie we precies moeten ondernemen.

AdBlue

Wat is het?

In bepaalde recente dieselvoertuigen worden de schadelijke stikstofoxiden dankzij een naverbrandingstechnologie met het gebruik van de vloeistof AdBlue omgevormd tot waterdamp en stikstof.

Wat moet je doen? 

Als dit lampje aangaat, moet je de AdBlue vloeistof bijvullen. Je krijgt een eerste melding op je dashboard wanneer je nog ongeveer 2400 km kunt rijden. Maar als je te lang blijft rijden zonder AdBlue bij te (laten) vullen, dan zal de auto niet meer starten. Je stelt het bijvullen van de AdBlue dus beter niet te lang uit.

Bandenspanning

Wat is het?

Steeds meer auto’s beschikken over een controlesysteem voor de bandenspanning. Sinds 2014 is dat zelfs verplicht op nieuwe modellen.

Wat moet je doen?

Als dit lampje brandt, dan heeft één van de banden een te lage spanning of is er mogelijk zelfs een lek. Parkeer de auto op een veilige plaats en controleer de banden. In de meeste gevallen is het voldoende om de band(en) opnieuw op te pompen. Een lekke band zul je moeten vervangen.

Katalysator

Wat is het?

De katalysator zorgt ervoor dat schadelijke uitlaatgassen met bijna 90% worden teruggebracht.

Wat moet je doen?

Het lampje van de katalysator duidt erop dat het reinigingssysteem van de katalysator stuk is, waardoor de uitlaatgassen niet meer gefilterd worden. Ook het brandstofverbruik zal stijgen. Je kunt nog verder rijden als dit lampje gaat branden, maar je laat de katalysator toch het best zo snel mogelijk vervangen door een specialist.

Roetfilter

Wat is het?

De roetfilter vangt de schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen van de meeste moderne (diesel)auto’s op.

Wat moet je doen?

Als deze filter verstopt of defect gaat, dan voldoet je auto niet meer aan de milieueisen en kan er bovendien schade ontstaan aan de motor of de filter zelf. Je hoeft niet meteen te stoppen als dit lampje gaat branden, maar je laat de roetfilter het best nakijken in de garage. Als er duidelijk vermogensverlies is, dan moet je wel stoppen en de hulp van een professional inroepen, want dan is er mogelijk ook motorschade.

Batterij

Wat is het?

De batterij zorgt mee voor de stroomvoorziening in je wagen. Het lampje kan echter ook gaan branden bij problemen aan de alternator of waterpomp.

Wat moet je doen?

Zo snel mogelijk  stoppen op een veilige plaats en professionele hulp inroepen. Als het lampje van de batterij gaat branden, dan weet je echter niet precies wat er aan de hand is. Er kan iets mis zijn met de batterij, met de alternator, maar ook met waterpomp van de motor. Aangezien de alternator vaak wordt aangedreven door dezelfde Multi V-Riem als de waterpomp van de motor, kan de temperatuur van de motor heel erg oplopen en ook schade veroorzaken. Daarom rijd je het best niet verder als dit lampje gaat branden. Zet je veilig aan de kant, maar houd de motortemperatuur altijd in de gaten en vermijd het gebruik van elektrische apparaten, zodat je de batterij niet extra belast.

Oliepeil

Wat is het? 

Olie zorgt voor de smering van je motor.

Wat moet je doen?

Het lampje van het oliepeil gaat branden als de motoroliedruk te laag is. Ofwel heb je te weinig olie (mogelijk door een lek), maar het kan ook zijn dat de oliepomp defect is of dat er een leiding verstopt is. Als dit lampje gaat branden, dan moet je zo snel mogelijk aan de kant gaan staan en de motor uitzetten. Ook al rijd je maar 4 seconden verder, je kunt de motor ernstig beschadigen door niet te stoppen.

2010 © MG Car Club Belgium 2010, All Rights Reserved · website by sliced.be